Ansøg om plads i børnehaven for 2025 og 2026

Opskrivning til plads kan kun foregå her.
Ansøg om plads i børnehaven for 2025 og 2026Angående pladser for 2023, er vi helt fyldt op. Vi har stadig nogle på venteliste.   Pladserne til børn født i 2020 er fordelt. Der er sendt brev til de familier, der får tilbudt en plads i 2023.

Det koster kr. 100,- at blive skrevet på ventelisten. Gebyret dækker alene de administrative omkostninger og giver ikke automatisk en plads på det ønskede tidspunkt, da vi altid har en del på ventelisten. Din opskrivning gælder når vi kan se beløbet indbetalt.

Beløbet bedes indbetalt til Merkur Andelskasse: reg. nr. 8401 konto nr. 1268442. I emnefeltet bedes du skrive barnets navn.

Ring gerne for at få en rundvisning af børnehaven.

Udfylde den nedenstående formular for at skrive dit bavn op

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

En børnehaveplads koster i 2023 således kr. 2.612 pr. måned i 12 måneder. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar med 2% Der skal betales for alle årets 12 måneder. Man skal her være opmærksom på, at bosiddende kommune ikke yder søskende- og økonomisk tilskud i juli måned”.

VIGTIGT:

I skal samtidig også være skrevet op til børnehaveplads hos pladsanvisningen i Odense Kommune, da vi ikke kan garantere en plads. I bedes også orientere pladsanvisningen, når I får plads hos os.

Optagelse i vores børnehave sker iht. anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt, dog under hensyntagen til at søskende til nuværende og tidligere indskrevne børn i Privatbørnehaven Engvej, har fortrinsret til institutionens pladser. Vi ser vi også på gruppernes størrelser og tidspunkter, hvor vi modtager børn . Vi har flest ledige pladser 1.marst, hvor de ældste børn begynder i forårs SFO.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneders varsel til den 1. i måneden.

Hits: 4117