Opskrivning til Privatbørnehaven

 

Opskrivning til vores venteliste.

Angående pladser for 2021, så skriver jeg ud med pladstilbud i september måned.

Vi har få  ledige pladser i 2022 og en del ledige i 2023.

Blanketten kan hentes ved at klikke på [ download ]

Det er vigtigt, at I udfylder alle papirerne også i forhold til GPDR.

En børnehaveplads koster i 2020 således kr. 2.462 pr. måned i 12 måneder.

Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar med 2%.

Der skal betales for alle årets 12 måneder.

Man skal her være opmærksom på, at bosiddende kommune ikke yder søskende- og økonomisk tilskud i juli måned”.

VIGTIGT :

I skal samtidig også være skrevet op til børnehaveplads hos pladsanvisningen i Odense Kommune, da vi ikke kan garantere en plads. I bedes også orientere pladsanvisningen, når I får plads hos os.

Optagelse i vores børnehave sker iht. anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt, dog under hensyntagen til at søskende til nuværende og tidligere indskrevne børn i Privatbørnehaven Engvej, har fortrinsret til institutionens pladser. Vi ser vi også på gruppernes størrelser m.m.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneders varsel til den 1. i måneden.

Her er blanketter i forhold til GPDR om ret til indsigelse [ download ] og oplysning [ download ]

Ligeledes er der en erklæring, som skal udfyldes og returneres i forbindelse med opskrivning på vores venteliste.

Samtykke erklæring [ download ]. Når alle blanketter er modtaget, vil I stå på ventelisten.

Ønsker I at slettes fra vores venteliste, bedes I sende en mail til børnehaven.

Hits: 1532