Det er muligt fra d. 1.1.2019 som indskrevet barn og efter aftale med den daglige leder i Privatbørnehaven Engvejs at ansøge (via bopælskommunen) om en deltidsplads (max. 30 t/u) om ugen. Og man kan ikke være er 32 timer en uge og 28 en anden uden.

 

Læs mere på: Odense kommune.dk, hvordan de off inst forholder sig

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/ansoeg-om-deltidsplads-ved-barselsorlov

 

 • Deltidsplads kan ansøges hvis: En eller begge forældre afholder barselsorlov i en sammenhængende periode fra barnet er 26 uger og indtil skolestart mod reduceret egenbetaling. I skal som forældre, sende jeres ansøgning til jeres bopælskommunen senest 2. mdr. før deltidspladsen ønskes. I perioden hvor deltidspladsen benyttes skal pladsen påbegyndes d.1. i en måned – og ophøre den sidste hverdag i mdr.En deltidsplads er max 30 t/u, og timerne opgøres over en periode på 4 uger. Timerne bliver indberettet til kommunen, som har godkendt deltidspladsen. Ved gentagende gange at timeantallet overstiger de 30 t/u vil ordningen ophøre og forældre vil blive opkrævet fuld pris. Prisen for deltidspladsen er 85% af vores takst. ( som kommunens)

  Kombinations tilbud:

  Forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov og hvor behovet er uden for Børnehusets åbningstid muligt at søge en deltidsplads, og et tilskud til fleksibel pasning. I skal her kontakte jeres bopælskommune læs desuden reglerne herfor.

  Vi er ikke en del af “godkendelsen” og forældre ansætter selv en børnepasser. Læs mere på Odense kommunes hjemmeside: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-tilbud/kombinationstilbud

  Fleksibel pasning:

  Forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning kan via deres bopælskommune søge om fleksibel ordning, som betyder at I kan have en deltidsplads i institutionen plus en privat pasningsordning. Det gennemsnitlige timeantal skal dog være minimum være 10 t/u.

  Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-tilbud/fleksibel-pasningsordning

 

Hits: 548