Bestyrelse i 2020

DER ER FORÆLDREMØDE OG VALG TIL BESTYRELSEN D.12.3.2020 KLOKKEN 17.15

Valget blev gennemført udendørs og med det fint fremmøde, og følgende er blevet valgt.

 

 

Formand

Ulrik Storm

storm@ulrikstorm.dk

valgt 2020


 


Eksternt Medlem
Medlem
Helle Frydensbjerg
helle_mikkelsen@hotmail.dk

valgt 2019

Næstformand

Mathies Krenzen

mathieskrenzen@gmail.com

valgt 2020

 

 

 

Medlem

Tina Pihl

tina.pihl@hotmail.com

valgt 2020

 

Mikael Schibler

mikael@schibler.as

valgt 2019

 

 

 

 

 

Suppleant

Sofus /2020

Jannik/ 2020

 
Personalerepræsentant
Dorthe og Susanne
Valgperiode 2020-2021
 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. 2 medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

Der er forældremøde 12.3.2020, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 388

Hits: 865

Hits: 997

Hits: 1214