Bestyrelse i 2023

Bestyrelsen er blevet valgt på vores forældre7 bestyrelsesmøde d.22.2.23

 

Valget blev gennemført udendørs og med det fint fremmøde, og følgende er blevet valgt.

Ulrik Storm, formand

Tina P (2022-24)

Cecilie J (2023-25)

Helle V (2023-2025)

Matthies K (2023-25)

Udpeget af bestyrelsen: Ulrik Storm

Suppleanter

Kathrine H 23-24

Lisbeth B 23-24

 

Personalerepræsentant Susanne

 

 

 

 

 

 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

 

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. 1 medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

 

 

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 1576