Bestyrelse i 2022-2023

Bestyrelsen

Valget blev gennemført og afholdt udenfor maj 2022

Valget blev gennemført udendørs og med det fint fremmøde, og følgende er blevet valgt.

Ulrik Storm (2022-24), formand

Tina Pihl (2022-24)

Michael Schibler (2021-23)

Helle Vilhelmsen (2021-23)

Udpeget af bestyrelsen: Mathias Kretzen

Suppleanter

Helene Jørgensen 22-23

Jeanette Skov 22-23

 

Personalerepræsentant Susanne

 

 

 

 

 

 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

 

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. 1 medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

 

Der er forældremøde 220223, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 1540