Opdatering pr. august 2020

Vi holder os løbende orienterede omkring virus og følger Odense Kommunes og sundhedsstyrelsens anvisninger.

Vi er stadig primært udenfor, og hvis vejret er dårligt (meget koldt og vådt) vil vi være indenfor i mindre grupper på faste stuer.

Aflevering af børn foregår ved lågen eller lige indenfor.

Vi har stadig fokus på hygiejne og rengøring af legetøj m.m.

Det er vigtigt der vaskes hænder ved aflevering og afhentning af børn. Og vi henstiller til at der holdes afstand.

Giv endelig besked ved sygdom og hold jer orienterede omkring Corona på www.sst.dk og Odense Kommunes hjemmeside

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(tidliger opslag).

I forlængelse af Statsministerens pressemøde onsdag d.11.3.2020, hvor hun
blandt andet fortalte, at skoler og daginstitutioner lukker ned fra på mandag d.16.3.2020,
har vi valgt at børnehaven holder lukket fra og med på mandag 16. marts 2020 og
foreløbig frem til 30.3.2020.

Der er i øvrigt sendt mail ud til alle forældre d.11.3. og 12.3. Også i forhold til nødpasning, som vi tilbyder.

Ved akut behov for nødpasning bedes I ringe til Kirsten på 30807071.

Covid-19

Sidste nyt 23.3.2020

Fra Mettes pressemøde kl 15

“Danmark er på vej ind i tredje uge af udbruddet af Corona virus, og regeringen forlænger mandag restriktionerne og den delvise lukning af store dele af Danmark til 13. april.

Spidsbelastning fra Corona virus ventes at indtræffe i ugerne efter. Derfor er det afgørende, at Danmark holder fast.

– Derfor forlænger vi alt det, vi har sat i gang, indtil 2. påskedag, altså 13. april, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Det betyder eksempelvis, at offentlige medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, fortsat skal blive hjemme.

Privatansatte opfordres ligeledes til at blive hjemme og begrænse udgang.”

Nødpasning

Ministeriets kriterier for nødpasning. Se kriterierne her:

  1. 0-6 årige børn (op til 9 år for fritidshjem) hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-6 årige børn (op til 9 år for fritidshjem) hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forhold i barnets eller den unges hjem, begrunder et nødpasningstilbud.

Nyttige links.

https://www.odense.dk/presse/nyheder/nyheder-2020/nedlukning-af-skoler-dagtilbud-og-oevrige-tilbud-til-boern-og-unge

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus

https://www.sst.dk/

https://ldd.dk/wp-content/uploads/2020/03/20200324-Brev-fra-ministeren-og-KL-om-noedpasning.pdf

Hits: 320