Dagen i børnehaven

Dagen i Privatbørnehaven Engvej

UNDER CORONA ER VI UDENFOR DET MESTE AF DAGEN. DET ER VI FORELØBIG FREM TIL EFTER SOMMERFERIEN.

VI SERVERER IKKE NOGET MAD I DEN PERIODE. BØRNENE MEDRINGER ALT SELV. 

(Med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner)

  1. Alsidig personlig udvikling     2. Social udvikling           3. Kommunikation og sprog

4. Krop sanser og bevægelse       5. Natur udeliv science   6. Kultur æstetik og dannelse

645 Børnehaven åbner
645-8 Der er mulighed for morgenmad i hyggelige rammer til kl. 8. inde i ”Skoven” Modtagelse/afsked med forældre.

Farvel, det er vigtigt, at børn og voksne får sagt ordentligt farvel til hinanden. De voksne hjælper gerne med at få sagt farvel.

Tegne/spille i Rødder rummet og evt. det øvrige hus.

 

815-900 Aktiviteter ”Tumleren” åbner med en aktivitet afstemt efter børnegruppens behov den enkelte dag. I tumleren er der mulighed for motoriske udfoldelser og i stueplan foregår de mere stille aktiviteter. Nogle børn kan også komme på legepladsen.
830-9 Frugt/vand Her er der mulighed for at få frugt. Børnene har mulighed for at hjælpe til med frugten.

Vi sidder ned og nyder frugten.

Vasker hænder først

9-1015 Mulighed for ture

Aktiviteter styret af voksne/børn

 

 

Ture i nærmiljøet, som giver børnene kendskab til livet udenfor lågen.

Følge børnenes spor.

Mulighed for at være sammen med stuens voksne og husets øvrige voksne.

Kreativitet – bevægelse-sang/musik- kulturelle oplevelser.

Temaaktiviteter udføres også i dette tidsrum.

1015-1030 Oprydning Et fælles ansvar styrkes for hele huset.
1030-11 Rundkreds

VI HENSTILLER TIL AT I UNDLADER, AT AFLEVERE JERES BØRN I DETTE TIDSRUM, DA DET ER MEGET FORTYRRENDE FOR FÆLLESKABET.

 

Stuens voksne.

Her samles gruppen (Kerner, Spire, Rødder) og her er det voksenstyrede aktiviteter der foregår med medbestemmelse og medindflydelse af børnene.

Temaaktiviteter kan også ske i dette tidsrum.

I dette forum foretages der også evalueringer med børnene.

11-1130 Frokost Allerførst håndvask!

Vi spiser madpakker. Vi forventer en sund og nærende madpakke uden slik.

Den mad børnene ikke spiser kommer retur i madpakken, så I kan se hvad de har spist/ikke spist.

Og man deler ikke sin madpakke med nogen.

Vi serverer vand til frokosten.

Fredag står børnehaven for maden.

Under frokosten taler vi sammen, skaber en god stemning, hjælper hinanden med borddækning og oprydning. Og ofte fortælles eller lyttes der til en historie.

 

1130-1145 Garderoben Børnene opfordres til selv at klæde sig på.

Vi taler om vejret og hvilket tøj, der er relevant at tage på. Vi opfordrer til at hjælpe hinanden.

Vi har et lille ”ritual” når man er færdige med tøjet.

En valgfri hilsen. (4 valg: Kram, high five, håndtryk og noggle)

 

(Ind i mellem tilbyder vi hvilestund ml. 1130-12)

1145-1330 Leg på legepladsen Fri leg og voksen styrede lege. Relationer dannes på kryds og tværs af huset. Der undersøges og leges udenfor. Vejres mærkes, grænser afprøves og sættes, lege dannes og udvikles.

Fælles oprydning, når nogle går ind til cafe.

1330-1430 Cafe tid

Fælles voksne

2. voksne åbner café på Rødder stuen.

Der krydses af, så vi ved hvem der har fået tilbudt mad.

Ved at have åben cafe er vi med til at sikre, at vi afbryder børnenes initiativer mindre og følger deres spor. Ved den fælles cafe får børnene øje på hinanden på tværs af huset og de får styrket deres relationer til børn og voksne.

 

1430-1530 Aktiviteter Mulighed for aktiviteter ude/inde. Der kan også være planlagte aktiviteter for grupper/udvalgte børn-se evt. tavlen.
1530 Kernestuen lukker ned Vi lukker af for Kernestuen.
16 Fælles oprydning (ude/inde) Vi begynder langsomt at ”lukke ned i nogle af rummene.

Det er vigtigt for alle, at man hjælper hinanden med oprydningen og at her er rart og pænt og at vi passer på vores fælles ting.

 

16 Frugt Vi tilbyder de sidste børn frugt, og frugten spises i ”skoven”.

Håndvask først.

 

17/1630 Børnehaven lukker. Tak for i dag.

Det er således at vi alle skal være ude ved børnehavens lukketid. Fredag skal garderoben tømmes.

Dagligt skal køleskabe tjekkes for madpakker og der skal tjekkes op på skiftetøj.

 

 

Hits: 1337