Vi beder alle besøgende benytte mundbind, spritte hænder og holde afstand, når I besøger børnehaven.

Vi følger stadig de anvisninger, der kommer fra sundhedsstyrelsen og Odense Kommune i forhold til Corona.

Vi opfordrer ligeledes jer til at gøre det samme. Retningslinjerne ændres hele tiden. www.sst.dk

Hold afstand-sprit hænder- host i ærmet.

Vi er fortsat meget udenfor, da det nedsætter smitterisikoen.

I november og december har vi dog været inde gruppevis, en dal dage mellem klokken 9-1130.

 

 

 

Hits: 360