Pædagogiske lærerplaner og den styrkede pædagogiske læreplan

Pædagogiske lærerplaner 2018 og de styrkede pædagogiske læreplaner 2018-2020

Så er den nye styrkede pædagogiske læreplan klar.

Den frie leg, trivsel, dannelse, læring og udvikling, er ting vi har fokus på. Samt det at få en god hverdag fyldt med glæde, pædagogik og udvikling selvom der er en Corona epidemi, som vi skal være opmærksom på.

Vi arbejder løbende med udvikling af vores hus. Vi afvikler pædagogisk dag d.14.5.21, hvor vi skal arbejde med ”De styrkede pædagogiske læreplaner”, evaluere tiden under Corona og visioner for 2021-22-23.

Vi laver løbende SMTTE modeller for tiltag i huset. Og så arbejder vi i øjeblikket med at få implementeret vores nye portal FAMLY, som er en platform, hvor forældre og personale kan kommunikere.

Vores næste pædagogiske dag er 11.3.2022. Visioner og evalueringer og det gode børneliv vil være i fokus.

Klik herefter for at hente/ se vores

Hits: 1206