Bestyrelse 2019

 

Formand
Morten Stagaard
tlf.: 20 24 37 06
E-mail: mortenstagaard@hotmail.com
Valgperiode 2019-2021

Eksternt Medlem

Medlem
Helle Frydensbjerg
E-mail: helle_mikkelsen@hotmail.dk

 

Medlem
Anders Ulrichsen
E-mail: ulrichsen@gmail.com
Valgperiode 2018-20

 

Medlem
Casper S Nelausen
E-mail: csundstrup@outlook.dk
Valgperiode 2018-20

Medlem
Michael
E-mail:
Valgperiode 2019-2021

 

 

Suppleant

(mail m.m. kommer efter konstitueringen)
Tina

Nageena

 
 

Personalerepræsentant
Dorthe
Valgperiode 2019-2020

 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. En medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 388

Hits: 526