Bestyrelse 2020

DER ER FORÆLDREMØDE OG VALG TIL BESTYRELSEN D.12.3.2020 KLOKKEN 17.15

Valget blev gennemført udendørs og med det fint fremmøde, og følgende er blevet valgt.

 

Formand
 

Eksternt Medlem

Medlem
Helle Frydensbjerg
E-mail: helle_mikkelsen@hotmail.dk

 

Medlemmer

Valgt 12.3.2020


Tina, ny

Matthies, ny

Ulrik, ny

Tina, ny

Nærmere oplysninger følger senere med mail m.m.

Medlem

Mikael S
 

Suppleant

Sofus

Jannik

 

Personalerepræsentant
Dorthe og Susanne
Valgperiode 2020-2021

 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. 2 medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

Der er forældremøde 12.3.2020, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 388

Hits: 736