Bestyrelse 2019-20

 

Formand
Morten Stagaard
tlf.: 20 24 37 06
E-mail: mortenstagaard@hotmail.com
Valgperiode 2019-2021

Eksternt Medlem

Medlem
Helle Frydensbjerg
E-mail: helle_mikkelsen@hotmail.dk

 

Medlem
Anders Ulrichsen
E-mail: ulrichsen@gmail.com
Valgperiode 2018-20

 

Medlem
Casper S Nelausen
E-mail: csundstrup@outlook.dk
Valgperiode 2018-20

Medlem
Michael
E-mail:
Valgperiode 2019-2021

 

 

Suppleant

Tina

 
 

Personalerepræsentant
Dorthe
Valgperiode 2019-2020

 

Leder Kirsten Have Berger
E-mail: kontakt@evbh.dk

Forældrenes talerør

Privatbørnehavens bestyrelse består af 4 forældre, og et eksternt medlem. En medarbejderrepræsentanter og to suppleanter bestående af forældre.

Der er forældremøde 12.3.2020, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

Forældremedlemmerne vælges på det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen. Det eksterne medlem vælges normalt på bestyrelsesmøde før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Hits: 388

Hits: 556

Hits: 629

Hits: 629