Ansøg om plads

Opskrivning til plads skal kun foregå her.

Ansøg om pladsAngående pladser for 2021, så skriver jeg ud med pladstilbud i september måned. I oktober får I besked på om der er flere pladser.

Vi er fyldt op i 2021 og næsten i 2022 og har få ledige pladser i 2023.

Udfylde den nedenstående formular for at skrive dit bavn op

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

En børnehaveplads koster i 2021 således kr. 2.511 pr. måned i 12 måneder.

Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar med 2%

 

Der skal betales for alle årets 12 måneder.

Man skal her være opmærksom på, at bosiddende kommune ikke yder søskende- og økonomisk tilskud i juli måned”.

VIGTIGT:

I skal samtidig også være skrevet op til børnehaveplads hos pladsanvisningen i Odense Kommune, da vi ikke kan garantere en plads. I bedes også orientere pladsanvisningen, når I får plads hos os.

Optagelse i vores børnehave sker iht. anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt, dog under hensyntagen til at søskende til nuværende og tidligere indskrevne børn i Privatbørnehaven Engvej, har fortrinsret til institutionens pladser. Vi ser vi også på gruppernes størrelser m.m.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneders varsel til den 1. i måneden.

 

 

Hits: 2101