Værdier og fokusområder i vores hus.

Vi arbejder nysgerrigt og med fokus på det enkelte barn.

Vores fokus er at få den styrkede pædagogiske læreplan implementeret i vores dagligdag. Vi arbejder dagligt bevidst med de ting vi har beskrevet i planen og vi er meget opmærksomme på dens indhold og er gode til at evaluere vores hverdag løbende, med børnene og via plancher, fotos og dialoger med børn, forældre og kollegaer.

Vi er bevidste om : At fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. ( Som dagtilbudsloven foreskriver).

Vi er meget optagede af legen og relationenes betydning for barnet. Her i 2023 er det især legen og reationer, vi arbejder med. som er vores omdrejningspunkt. Vi vil gerne vise respekt for børnenes lege og det betyder så at overgange og afbrydelser dagen igennem har vores store opmærksomhed.

Vi ønsker at minimere afbrydelser og overgange for børnene dagen igennem.

Genkendeligehed og forberedelser er centrale ting for os og det giver tryghed for det enkelte barn og gruppen.

Vi er også opmærksomme på at have demokratiske beslutninger, hvor  børnene er aktiv deltagende i beslutningerne. F.eks har de medbestemmelse ifht  menuen til vores maddage.

Vores mål er, i samarbejde med forældrene, at give børnene tryghed, nærvær og omsorg.

Vi vægter et godt forældresamarbejde, med åbenhed og god dialog.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og respekterer, at børnene er forskellige og har forskellige behov.

Vi mener, at alle er lige værdifulde.

Børnene skal have mulighed for at høre til i et fællesskab og lære at rumme hinandens forskelligheder.

Dagligdagen skal være inspirerende og udviklende for såvel børn som voksne.

Vi følger meget børnenes spor, da vi er meget optagede af børneperspektivet dagen igennem.

De tiltag vi laver og skaber dagen igennem skal give mening for børnene. Børnene har indflydelse på hverdagen, men det betyder ikke at de kan bestemme alt. Vi guider og vejleder/ støtter barnet gennem dagen. Vi er bevidste om at vi skal bruge anvisninger og udsagn fremfor at stille dem en masse spørgsmål. På den måde fjerner vi ansvaret fra barnet og tager det på vores skuldre. Vi er de voksne.

Børnehaven skal være et godt sted at være, hvor alle føler sig godt tilpas og velkomne.

Vi laver en børne miljø vurdering  i 2024.

Vores fokus områder er i 2023:

OMSORG:

 • at vi er nærværende og tydelige
 • at vi udviser empati
 • at vi har overskud i hverdagen
 • at vi er opmærksomme på det enkelte barn i det store fællesskab.

SUNDHED, SOM ER MANGE TING:

 • vi opfordrer til sund kost i madpakkerne, og ved vors maddage hvor vi har fokus på årstiden, bæredygtighed og økologi
 • motion
 • udeliv (det er skønt at være ude, blot man har tøj på efter vejret)
 • det gode liv for børn og voksne
 • glæde
 • børn i trivsel leger godt

UDVIKLING:

 • at arbejde med læreplanerne, -de skal evalueres løbende
 • læringsmiljøer, som er spændende og gør os alle nysgerrige, og som er forandrelige
 • sprogvurderingstest – et tilbud til alle børn i huset
 • følger børnenes spor

TRIVSEL SOM KAN STYRKES:

 • ved at der er gode legekammerater på tværs af alder og køn
 • ved at give anerkendelse og støtte til børn og voksne
 • ved at vi arbejder med  elementer af “fri for mobberi”. V
 • vi er forskellige og det skal respekteres.
 • og for os er forskellighed en styrke. Vi kan alle noget forskelligt og sammen kan vi rigtig meget.
 • ved at vi favner og italesætter forskelligheder og ser det som en stykrke
 • vi er opmærksomme på børnenes udviklings alder og biologiske alder, det betyder at vi sammensætter grupper som kan være fra samme gruppe eller fra forskllige grupper
 • vi leger sammen med børnene, vi er rollemodeller og vi leder og ledes gennem legen

ANSVAR, SOM ER NOGET VI GIVER OG TAGER:

 • vi hjælper hinanden
 • vi henter hjælp
 • vi løser små hverdagsopgaver
 • vi øver os i at klare ting selv
 • vi siger til og fra
 • vi taler pænt til og om hinanden
 • vi holder “kammertonen” her i huset
 • vi kontakter jer forældre, når der er noget vi undrer os over eller er bekymrede over.

 

 

Hits: 1536