Værdier og fokusområder i vores hus.

Vi arbejder nysgerrigt og med fokus på det enkelte barn.

Vores fokus er at få den styrkede pædagogiske læreplan implementeret i vores dagligdag. Vi arbejder dagligt bevidst med de ting vi har beskrevet i planen og vi er meget opmærksomme på dens indhold og er gode til at evaluere vores hverdag løbende, med børnene og via plancher, fotos og dialoger med børn, forældre og kollegaer.

Vi er bevidste om : At fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. ( Som dagtilbudsloven foreskriver).

Vores mål er, i samarbejde med forældrene, at give børnene tryghed, nærvær og omsorg.

Vi vægter et godt forældresamarbejde, med åbenhed og god dialog.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og respekterer, at børnene er forskellige og har forskellige behov.

Vi mener, at alle er lige værdifulde.

Børnene skal have mulighed for at høre til i et fællesskab og lære at rumme hinandens forskelligheder.

Dagligdagen skal være inspirerende og udviklende for såvel børn som voksne. Og vi følger meget børnenes spor.

Børnehaven skal være et godt sted at være, hvor alle føler sig godt tilpas og velkomne.

Vi laver en børne miljø vurdering  i 2024.

Vores fokus områder er:

OMSORG:

 • at vi er nærværende
 • at vi udviser empati
 • at vi har overskud i hverdagen
 • at vi er opmærksomme på det enkelte barn i det store fællesskab.

SUNDHED, SOM ER MANGE TING:

 • vi opfordrer til sund kost i madpakkerne, og ved vors maddage hvor vi har fokus på årstiden, børedygtighed og ækologi
 • motion
 • udeliv (det er skønt at være ude, blot man har tøj på efter vejret)
 • det gode liv for børn og voksne
 • glæde

UDVIKLING:

 • læreplaner, som evalueres og løbende udvikles
 • læringsmiljøer, som er spændende og gør os alle nysgerrige, som er forandrelige
 • sprogvurderingstest – et tilbud til alle børn i huset
 • følger børnenes spor

TRIVSEL SOM KAN STYRKES:

 • ved at der er gode legekammerater på tværs af alder og køn
 • ved at give anerkendelse og støtte
 • ved at vi arbejder med “fri for mobberi”. Vi er forskellige og det skal respekteres.
 • ved at vi favner og italesætter forskelligheder og ser det som en stykrke

ANSVAR, SOM ER NOGET VI GIVER OG TAGER:

 • vi hjælper hinanden
 • vi henter hjælp
 • vi løser små hverdagsopgaver
 • vi øver os i at klare ting selv
 • vi siger til og fra
 • vi taler pænt til og om hinanden
 • vi holder kammertonen her i huset.

 

 

Hits: 1471