I foråret 2023 har vi særlig opmærksomhed på leg og dens betydning i børnehaven.

Vi vil arbejde med legen, både den som børnene skaber selv og med den leg vi er deltagende i.

Vi vil indsamle viden og dokumentation i form af billeder og samtaler med børnene og med personale og forældre.

På personalemøder i april og maj vil vi diskutere emnet og dele ud af vores erfaringer fra vores hverdag. Ligeledes vil emnet blive belyst på bestyrelsesmødet i maj.

Via plancher vil vi dokumentere vores erfaringer og oplevelser med forældrene.

Se hvor vi kan blive dygtigere.

Se på hvordan vores inde og udendørs legemuligheder er i huset.

Gennemgang af de lege ting/ legetøj vi har i huset.

Evt. lave et legekatalog

Have fokus på at vi som voksne er Karavanefører i legen, der er styret af voksne og i børnenes egne lege have særlig fokus på de børn, der kan stå udenfor legefælleskabet og støtte dem ekstra.

Nedenstående er hentet fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Hits: 8